Spisskompetanse

 

Erik Rival Storelv

Energi - Teknologi - Finans - Industri

 

- Vekst -

Menneskelige ressurser

RIVAL CAPITAL menneskelige ressurser per i dag er daglig leder i Rival Capital Erik Storelv og hans nettverk av kontakter og underleverandører. Han har mange års erfaring fra industri, finans og kommunikasjon. Han har bred erfaringsbakgrunn fra analyse, investeringer, finans, forretningsutvikling, prosjekt og porteføljestyring samt finansiell og politisk kommunikasjon.

Navn: Erik Rival Storelv

Født: 1961

Nasjonalitet: norsk

Språk: nordisk, engelsk, fransk,

Addresse: Granåsen 64 a, 1362 Hosle

Telefon: +47 465 22 200

Epost: erik.rival.storelv@rival.capital

ERFARINGSBAKGRUNN

 

Internasjonal finans og økonomistyring

Finansiell styring, kapitalforvaltning og investeringsanalyse, investeringer.

Corporate Finance med oppkjøp, verdsettelse, forhandlinger, restruktureringer.

Økonomi, budsjettprosesser, risiko og likviditetsstyring, rapportering.

 

Strategisk kommunikasjon

Finansiell informasjon, kommunikasjon, merkevarebygging, digitalisering.

Politikk, politiske prosesser, offentlig forvaltning, samfunnsøkonomi, eierstyring, selskapsledelse, samfunnsansvar og organisasjonsutvikling.

 

Strategi, forretningsutvikling og operativ ledelse

Strategisk forretningsutvikling, planlegging, prosjektledelse, porteføljestyring av prosjekter.

Kommersiell utvikling, innovasjon og vekstprosesser, innkjøp, salg- og forhandlinger.

 

SPISSKOMPETANSE PÅ INDUSTRIER OG BRANSJER

Bank og finansielle tjenester

 • Livs- og skadeforsikring
 • Corporate finance
 • Spesialiserte finansieringstjenester
 • Kapitalforvaltning og investeringer
 • Aksjer og hedgefond
 • Meglertjenester og transaksjoner
 • Spesialiserte finansielle tjenester

 

Industri & Engineering

 • Metall og gruve
 • Edle metaller
 • Råvarer
 • Kjemi og gjødsel
 • Engineering og Forsvar

Teknologi og vekst

 • Programvare og maskinvare
 • Halvledere og design
 • Sikkerhetsløsning
 • Telekom og datakommunikasjon
 • Informasjonsteknologi og konsulenttjenester, forbrukerelektronikk

Energi, fornybar og nett

 • Olje- og leverandørindustri
 • Fornybar energi; vind, sol, batteri
 • Kraftnett og infrastruktur
 • Naturgass, infrastruktur og anlegg
 • Handel med energi
 • Salg og distribusjon
 • Teknologi for energi

EGENSKAPER

Kommerisell og strategisk teft.

Sterk sektorkunnskap i teknologi, industri, finans og vekstsektorer

Ser helheten i en virksomhets potensial og er kreativ og kobler spisskompetanser

God på å styre prosesser mot klare mål i samarbeid med andre

Omgjengelig og inspirerende med fokus på resultater og godt samspill

Evne til å erverve ny kunnskap og gi handlingsrettede tiltak

God på språk, kommunikasjon, markedsføring og samspill

Sterk på analyse, informasjon og etterretning

Har engasjement, naturlig energi og er handlekraftig, målrettet, risikovillig

Stort nettverk og innsikt i politiske prosesser

Veldig internasjonal med gode språkkunnskaper

Skills - hentet fra LinkedIn.

Det er dem som er gale nok til å tro at de kan forandre verden som faktisk gjør det.

 

Steve Jobs