Vi tilbyr

Velkommen til

Rival Capital

 

Vi bistår virksomheter med å skape

vekst og verdier.

 

Rival Capital har som visjon å skape vekst, verdier og innflytelse for våre kunder basert på vår spisskompetanse og industriekspertise og nettverk.

 

Vi skal bistå virksomheter med utvikling fra tidlige fase til å bli svært attraktive selskaper med høy verdi, sterke strategiske posisjoner og naturlig vekst. Vår spesialitet er å skape akselerert vekst og innovasjon, med vår kompetanse, verktøy og nettverk.

Ta kontakt !

erik.rival.storelv@rival.capital

Ring oss

+47 46 52 22 00

 

Vi tilbyr operativ kapasitet, støtte og konsulenttjenester

 

Rival Capital bistår virksomheter med konsulenttjenester og operativ kapasitet for å sikre videre vekst og lønnsom utvikling. Der vi ikke har ekspertise selv, benytter vi oss av vårt nettverk og allianser for å understøtte våre kunder. Vi har fokus på vekst og avkastning, og det som er nødvendig for å skape en lønnsom virksomhet med høy verdsettelse. Vi har en unik tilnærming med fokus på strategiske analyser, opsjoner for vekst og kommersiell teft som vi deler med våre kunder. Vi arbeider med et begrenset antall kunder gjennom et partnerskap som kan involvere medeierskap hvis ønsket

Strategi og forretningsutvikling

Verktøy for lønnsom vekst

 

Vi tilbyr analyse for identifisering av forretningmuligheter og bistår i utvikling og gjennomføring av operativ strategi. Vår fokus er vekst og avkastning og den verdi som kan skapes med riktig tilnærming. Vi leverer analyse av markedsmuligheter og forretningsplaner, Vi tror sterkt på vekst som benytter muligheter knyttet til digitalisering. Vi kan bistå med etablering og gjennomføring av strategiprosesser, Vi kan ta ansvar for prosjektledelse og planleggingsprosesser. Vi kan styre forhandlinger og kommersielle forbedringsprosesser.

Finans og økonomistyring

En forutsetning for suksess og risikostyring

 

Vi tilbyr å ta operativt ansvar som finansdirektør eller bistå med finans og økonomistyring av virksomheter med fokus på finans og risikokontroll. Vår ekspertise er budsjettering, likviditetsstyring, valuta- og verdipapirhandel, investeringsanalyse, rapportering på viktige styringsparametre, økonomisk analyse, forbedringspotensial, skatt- og kostnadsoptimalisering. Vi håndterer kommunikasjon mot og forhandlinger med finansielle institusjoner.

Corporate Finance

Et undervurdert grep for vekst

 

Aktiv bruk av virkemidler innen Corporate Finance vil kunne bidra vesentlig til en vellykket vekststrategi og samtidig sikre god verdsettelse. Vi bistår med å finne riktig kapitalistruktur, skaffe kapital og finne nye eiere. Vi kan lede eller støtte kjøp og salg av virksomheter, lede due diligence, verdsette aktiva og selskap, Vi kan finne oppkjøpsmuligheter og starte prosesser med eiere og mulige allianser, og bistå i forhandlinger. Vi finner riktige modeller for å insentivere ansatte gjennom aksjeprogram.

Strategisk kommunikasjon

Få et konkurransefortrinn gjennom analyse, informasjon og kommunikasjon

 

Vi tilbyr å bistå operativt med strategisk informasjon, som er viktig informasjon eller påvirkning av aktører slik at virksomheten lettere når sine mål. Vi fremskaffer unik og viktig informasjon om konkurrenter, beslutningstakere, markedsforståelse og prismekanismer. Vi kan tilby kommunikasjonsstrategier mot beslutningstakere. Vi kan håndtere kommunikasjon mot finansielle aktører. Vi kan også håndtere mediaplaner for å bygge renommé og merkevare.

Epost: erik.rival. storelv@rival.capital

Ring oss: +47: 974 61 174

Copyright @ All Rights Reserved