Fokus på vekst

Støtte fra tidlig vekstfase

til suksess

 

Våre kunder; gründere, entreprenører og mellomstore selskaper, bestemmer og definerer best sine behov. Vi bistår med å tilby kombinasjonen av analyse og operative assistanse og gjennomføring slik at de evner lettere å skape verdier, vekst og utvikling. Vår unikhet er fokus på å hjelpe med å analysere, påvirke og forbedre de kreftene i markedene og rammevilkår som bestemmer en virksomhets suksess og avkastning. Vårt utgangspunktet er at vekstpotensialet er langt større enn det kan fremstå som ved første inntrykk. Vi anvender utprøvde og svært gode modeller for analyse og operativ gjennomføring for å sikre høyere vekst og avkastning. Våre verktøy for å hjelpe er:

 

  • Strategisk analyse av konkurransekraft og konkurrenter, verdikjede og forretningsmodell
  • Potensial for og verdi av differensiering og strategisk styrke
  • Potensial for kapitaltilgang, allianser og transaksjoner
  • Gjennomføring av vekst og innovasjonsprosesser
  • Strategisk kommunikasjon, renommé byggig og tilpassing av rammevilkår

 

Grunner for å velge Rival Capital

 

1. Bredde i kompetanse og fleksibilitet

Virksomheter i en tidlig fase har stort arbeidspress og behov for gode analyser, rask oversikt over muligheter, nettverk og veldig variert kompetanse. Men samtidig er selskapene avhengig av raske beslutninger og et mangfold av kompetanser. Vi tilbyr alt i ett, og tilpasser vårt tilbud til hver virksomhets behov.

 

2. Beste internasjonale praksis og lærdom fra suksessfulle investeringer

Gjennom snart 20 år i finans og 10 år i industri har vi lært hva de beste selskapene i verden har gjort, og hvilke investeringer som har gitt avkastning. Vi ønsker å anvende dette til å bistå norske selskaper med å skape verdier. Vi henter erfaring fra 15 års suksessfulle investeringer i sterke, vekstkraftig og innoverende selskaper verden rundt, tilpasser denne til den norske virkeligheten.

 

3. Fokus på muligheter for å skape vekst og strategisk forretningsutvikling

Verdien av vekst og muligheter er ofte undervurdert. Fokus i tidlig fase er drift. Vi avlaster ledere og tar gjerne oppdrag for å styre finansfunksjon og kommunikasjon for dem. Vi skaffer beslutningsorientert analyse og informasjon og hjelper slik at eier og ledelse kan finne, skape og realisere vekst. Rask og lønnsom vekt blir mulig selv for virksomheter med begrensede ressurser.

 

4. Stort nettverk av kontakt og underleverandører

Vi har et stort nettverk i norsk samfunnsliv, i mange bransjer og kontakter som vi stiller til disposisjon for våre kunder. Gjennom dette kan en virksomhet kunne påvirke bedre sine muligheter og akselere markedstilgang og vekstmuligheter, eventuelt få tilgang til kapital, allianser og investeringsmuligheter.

 

5. Sterk industri og sektorkompetanse

Vår erfaring med operativt ansvar i metall, råvare og energiindustri, i kombinasjon med ansvar for investeringer globalt innen vekstsektorer, finans og engineering gir oss spisskompetanse innen disse industriene. Samtidig gir vår erfaring oversikt over syklene, innsikt i forutsetninger for suksess, fallgruver og kraften i enring- og innovasjonsprosessene. Vi kan bedre bistå, rådgive og operere på kundens vegne for suksess.